DEN HELDER - De Doggershoek is sinds september 2015 in gebruik als opvanglocatie voor asielzoekers. Een deel van deze locatie is ingericht voor de opvang van minderjarige alleenstaande vreemdelingen. Het COA is de afgelopen maanden op zoek gegaan naar kleinschalige locaties, waar alleenstaande minderjarige vreemdelingen 24 uur per dag begeleid worden.  

Doggerij
Het COA heeft inmiddels een geschikte locatie gevonden en zal de Doggerij aan de Doggersvaart 27 te Den Helder in gebruik nemen als opvanglocatie voor maximaal 40 minderjarige alleenstaande vreemdelingen. De opvang van de minderjarigen in de Doggerij past binnen het bestemmingsplan van de gemeente.

De opvangplaatsen die hiermee in de Doggershoek vrij komen, komen beschikbaar voor de opvang van andere asielzoekers.

Communicatie
Op maandag 30 januari worden de direct omwonenden van de Doggerij door middel van een brief (zie bijlage) van het COA geïnformeerd over de huisvesting van alleenstaande minderjarige vreemdelingen in de Doggerij. De omwonenden worden in deze brief door het COA uitgenodigd kennis te maken.