DEN HELDER - Begin deze maand is het re-integratietraject ‘De Vinkebrug’ van start gegaan. Deelnemers zijn mensen met gedragsproblemen. Via dit traject maken ze meer kans op de arbeidsmarkt. Zo leren ze discipline, wordt er gesport en zijn ze aan het werk in de natuur rondom bunkers van Stichting Stelling Den Helder.

De deelnemers zijn mensen met een justitieel verleden of met problematisch gedrag. Vaak zijn ze ongevoelig voor celstraffen en ongemotiveerd voor reguliere werk- en leertrajecten. Ook mensen met een licht verstandelijke beperking die sociaal onaangepast gedrag vertonen komen in aanmerking.

Minder criminaliteit

Het doel is dat deelnemers de afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen en uiteindelijk zelfstandig in hun inkomen kunnen voorzien door middel van betaald werk. Daarnaast is de veiligheid hierbij gebaat. Crimineel gedrag en overlast die deze groep veroorzaakt nemen af: door deelname aan het zware dagprogramma is er geen gelegenheid tot het plegen van criminaliteit.

Van negatief naar positief gedrag

Het programma is gericht op gedragsverandering, het aanleren van basis- en werknemersvaardigheden en aanvaarding van gezag. De deelnemers voeren hiervoor, onder begeleiding van voor deze opdracht speciaal geselecteerde en opgeleide oud mariniers, eenvoudige werkzaamheden in de natuur uit. Ook sporten staat op het programma. Na afloop van het traject en bij goed functioneren kunnen de deelnemers doorstromen naar werk of een regulier dagbestedingstraject. Zo wordt het negatieve gedrag omgebogen naar positief gedrag.

Wethouder Sociaal Domein Pieter Kos: “We vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen in de maatschappij en daarbij zo zelfstandig mogelijk kan zijn. Dat in dit geval ook een bijdrage wordt geleverd aan een veiliger omgeving is natuurlijk een win-win situatie voor iedereen. En Den Helder wordt er ook mooier van!”