DEN HELDER - Den Helder gaat onderzoeken of een duurzaam warmtenet in delen van de stad mogelijk is. Maar liefst acht grote organisaties ondertekenen woensdag 15 maart hierover een intentieovereenkomst. Den Helder wil in 2040 een energieneutrale gemeente zijn. Een warmtenet kan hieraan heel effectief bijdragen.

In een warmtenet wordt restwarmte van bijvoorbeeld machines, ovens en andere installaties gebruikt om water te verwarmen. Via een netwerk van leidingen wordt dit water gebruikt in woningen en bedrijven voor verwarming en warm water. Energie die anders verloren gaat, wordt zo op een duurzame manier hergebruikt. De Koninklijke Marine heeft al een warmtenet op het eigen terrein. Maar er zijn meer organisaties in Den Helder die wellicht warmte kunnen leveren, zoals het Hoogheemraadschap en de NAM. Grote warmtevragers zijn er ook, zoals de Woningstichting, bedrijventerreinen en Willemsoord.

De deelnemende organisaties zijn: Gemeente Den Helder, HVC, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, De Koninklijke Marine, NAM, Port of Den Helder, Willemsoord BV en Woningstichting Den Helder.

De komende maanden worden vooral gebruikt om alle mogelijkheden te onderzoeken. Onderdeel van de studie is de inzet van duurzame bronnen, zoals geothermische warmte. Eind 2017 moet dit onderzoek klaar zijn en is duidelijk welke vervolgstappen er genomen kunnen worden.