DEN HELDER - Met de ondertekening op woensdag 6 september van een samenwerkingsovereenkomst, zijn Basketbalclub Den Helder Suns, Parlan, JOGG Den Helder en de gemeente Den Helder partners binnen het sociaal domein. De samenwerking richt zich op preventie van (jeugd)zorg en inkomenssteun, onder de projectnaam: “ Den Helder Suns Scoort met ASSIST – Sport, bewegen en gezondheid voor (school)kinderen, jongeren en ouderen”.

Wethouder van Sociaal Domein Pieter Kos is heel gelukkig met deze afspraak: “Basketbal en Den Helder versterken elkaar. Dat was al zo en dat wordt nu door deze overeenkomst nog eens sterk benadrukt en concreet gemaakt. Dit komt onze Helderse samenleving zeker ten goede!”

Basketbalclub Den Helder Suns is een landelijk opererende topsportorganisatie die de positieve beeldvorming van de stad Den Helder en de regio versterkt en een positieve uitstraling heeft naar de jeugd. Het herenteam komt uit in de landelijke eredivisie. De jeugdteams van de Suns komen al jaren uit op het hoogste landelijke niveau. Daarnaast richt de club zich op breedtesport met recreatief ingestelde teams. Naast het competitief actief zijn op het hoogste niveau, wil de club met het eredivisieteam bijdragen aan een gezonde samenleving en daarnaast mensen, via sport en sociale activering, een betere plek in de maatschappij bieden. Nu kan dit waar worden gemaakt , samen met Parlan, JOGG Den Helder (Jongeren Op Gezond Gewicht)1 en de gemeente Den Helder.

Doelstellingen De organisatie van Den Helder Suns is op verschillende niveaus maatschappelijk actief en wil - in samenwerking met JOGG en ouderenzorgorganisaties - kinderen, jongeren en ouderen door middel van het geven van clinics kennis laten maken met de verschillende facetten van sport en bewegen. Een belangrijk doel van het project is het laten zien en ervaren dat sport en bewegen goed is voor de gezondheid en dat betrokkenheid bij sport het fysieke, sociale en mentale welzijn verbetert. Het stimuleren van een gezonde leefstijl loopt als een rode draad door het project.

Voor kinderen en jongeren ligt tijdens de clinics het accent op fysieke training, teambuilding en het opdoen van discipline en sociale vaardigheden. Voor ouderen levert het sporten/bewegen vooral fysieke en sociale voordelen op. Ouderen blijven langer fit en gezond. Het verhoogt de kwaliteit van leven. Daarnaast komen ouderen in contact met elkaar. Eventuele gevoelens van eenzaamheid worden voorkomen.

Daarnaast beoogt het project dat jongeren - door het aanbieden van activeringstrajecten - optimaal participeren en integreren in de samenleving, waardoor zij:  (weer) meedoen in de samenleving;  meer grip op en regie over hun leven krijgen, en  (in de toekomst) minder afhankelijk zijn van een uitkering.

1 JOGG is een aanpak waarbij iedereen in een stad, dorp of wijk zich inzet om gezond eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. Jongeren, hun ouders en hun omgeving staan hierbij centraal. Het is een lokale aanpak waarbij niet alleen ouders en gezondheidsprofessionals zich bezighouden met het bevorderen van een gezonde leefstijl bij kinderen, maar ook bedrijven, scholen, kinderdagverblijven, sportverenigingen e.a..

4000 leerlingen krijgen clinics en gastlessen
In samenwerking met JOGG worden er tijdens het basketbalseizoen 2017-2018 80 gastlessen en clinics georganiseerd op het primair, voortgezet en middelbaar onderwijs aan circa 4000 leerlingen. In het programma is ruim aandacht voor het stimuleren van een gezonde leefstijl (gezond bewegen, gezonde voeding, drinken van water i.p.v. gezoete dranken, bevorderen van sociale vaardigheden en van zelfredzaamheid).

In eerste instantie ligt de nadruk in het project op het geven van clinics aan kinderen en jongeren. Later in het project zal aansluiting gezocht worden bij organisaties die werken met en voor ouderen. Hierbij wordt met de clinics zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande trajecten in het kader van eenzaamheidsbestrijding.

Den Helder Suns zal de JOGG-aanpak breed uitdragen binnen het team en deze aanpak óók naar buiten toe vertegenwoordigen, o.a. tijdens het geven van de clinics. De profbasketballers die belast zijn met de uitvoering van de clinics fungeren hierdoor als rolmodel en ambassadeur van de JOGG-aanpak.

Het programma Assist

In samenwerking met jeugdzorgorganisatie Parlan krijgen ten minste zes jongeren per basketbalseizoen een kans een intensieve stage te lopen binnen de basketbalorganisatie Suns en/of bij bedrijven die gelieerd zijn aan de club. Dit verhoogt de maatschappelijke betrokkenheid en de stap naar betaalde arbeid.

Een trajectbegeleider van Parlan en een begeleider van de Suns begeleiden de jongeren tijdens de stage bij de Suns aan de hand van een op de jongere toegesneden perspectiefplan. Na het stageprogramma stromen de jongeren uit naar een betaalde baan, vrijwilligerswerk of opleiding.

Sociale innovatie
De activiteiten die vanuit het project ondernomen worden, maken onderdeel uit van het programma Sociale Innovatie van de gemeente. Voor de uitvoering van de activiteiten in het eerste projectjaar wordt € 100.000,- beschikbaar gesteld.