DEN HELDER - “Schulden? Samen investeren in innovatieve oplossingen” is de titel van het beleidsplan schulddienstverlening. Ondersteuning in de aanpak van problematische schulden is onderdeel van het armoedebeleid dat eerder dit jaar door de raad werd vastgesteld. Daarmee wordt het armoedebeleid geïntensiveerd. Innovatief en ook uniek is dat Den Helder als eerste gemeente in Nederland een virtuele financiële mentor in zet. De virtuele mentor wordt ingezet als enquêtrice, coach (ont-stressor) en als motivator voor gedragsverandering.

Wethouder armoedebeleid Trees van der Paard: “Problematische schulden zijn een bron van stress. Deze schuldenstress zit inwoners in de weg, het verlaagt de kwaliteit van leven. Op basis van landelijke cijfers blijkt dat 1 op de 5 huishoudens te maken heeft met problematische schulden of de kans daarop. Dat zijn teveel mensen. Daarom vind ik het belangrijk dat we hier stevig mee aan de slag gaan.”

Het plan is om samen te werken met partijen die iets kunnen betekenen voor inwoners met problematische schulden. In het beleidsplan staan de kaders waarlangs de gemeente resultaten wil bereiken. Het doel is om jaarlijks het aantal huishoudens met problematische schulden met 5% te laten dalen.

Preventie en innovatie belangrijk

Als eerste wordt ingezet op preventie. Door eerder problemen te signaleren en hulp te bieden bij schulden wordt voorkomen dat mensen in de zogenaamde schuldenfuik terecht komen. Dat gebeurt wanneer schulden ontstaan die niet in een vroeg stadium worden gestabiliseerd en opgelost. In die situatie is de kans groot dat de schulden enorm toenemen en invloed hebben op diverse levensgebieden. Eenmaal in die fuik is het moeilijk er weer uit komen. Met de pilot vroegsignalering wordt samen met instellingen als de belastingdienst, zorgverzekeraars en woningcorporaties actie ondernomen op het moment dat er bij de betrokkene betalingsachterstanden ontstaan.

In de aanpak om problematische schulden op te lossen staat gedragsverandering centraal. Dit kan door te werken aan meer dan alleen de schulden. Stabiliteit in het gezin, financieel beheer en werk zijn hierbij belangrijk. Als stress, veroorzaakt door schulden, vermindert ontstaat weer toekomstperspectief bij de betrokkene. In de dienstverlening staat de inwoner centraal, niet de regels. Daarbij wordt uitgegaan van mogelijkheden en wordt ondersteuning geboden die nodig is.

Uitvoering van het beleidsplan houdt ook in dat de gemeente haar eigen processen doorlicht. Om zelf geen veroorzaker te zijn van schuldenstress. Daarnaast wordt spoedig samengewerkt met partijen die bij kunnen dragen aan het behalen van het doel. Met aanjagers die het netwerk van schulddienstverlening in beeld brengen en versterken. Het instellen van een doorbraakfonds is een andere innovatie. Dit fonds maakt het mogelijk door (tijdelijke) overname van schulden rust te brengen en te zoeken naar een structurele oplossing.