DEN HELDER - Aanvragen kan nog tot 1 maart 2017. Eind vorig jaar heeft de gemeente twee regelingen in het leven geroepen waarmee mensen met een laag inkomen een extraatje hebben.  

Zo is er de Meedoenregeling. Dit is € 100,00 per persoon en dit kan gebruikt worden om mee te doen in de maatschappij. Hierbij kan gedacht worden aan lidmaatschapsgeld voor een vereniging of een club (bv. voetbal, kaarten, bingo), maar het kan ook gebruikt worden om iets te kopen om mee te kunnen doen (bv. nieuwe schoenen voor een schoolfeest).  

Daarnaast is er de regeling Meerkosten zorg. Hierbij gaat het om € 150,00 per huishouden van  chronisch zieken en/of gehandicapten. Dit geld is bedoeld om extra kosten te kunnen betalen die gemaakt worden door een chronische ziekte of handicap. Het gaat hierbij om kosten die niet via een andere regeling kan worden vergoed.  

Wie behoort er tot de doelgroep chronisch zieken/gehandicapten? Dit gaat om mensen met:  -  een vervoersindicatie of invalidenparkeerkaart (WMO) - een indicatie voor hulp bij het huishouden (WMO) voor een periode van zes maanden of langer  - een arbeidsongeschiktheidspercentage van 80 – 100 % (bewijsstukken nodig) - een verbruikt verplicht eigen risico 2016 van minimaal € 220,- (bewijsstukken nodig) 

Voor beide regelingen geldt dat het inkomen niet hoger mag zijn dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm. Voor een alleenstaande vanaf 21 jaar tot aan de AOW-leeftijd is dit maandelijks €1179,35 en voor gehuwden is dit €1684,78. Voor een alleenstaande vanaf de AOW leeftijd is €1324,97 en voor gehuwden  €1809,67 de grens. Dit zijn nettobedragen en inclusief vakantietoeslag. Voor personen onder 21 jaar en voor mensen die in een instelling verblijven, gelden lagere bedragen. Ook het vermogen mag niet te hoog zijn. Een alleenstaande mag maximaal €5940,00 aan vermogen hebben. Voor meer informatie kunt u bellen met het Meedoen-team op telefoonnummer 0223-671165. Ook kunt u via dit telefoonnummer een aanvraagformulier opvragen.