Eenmalige tegemoetkoming voor minima bij Meerkosten zorg 2016. In aanmerking hiervoor komen Helderse inwoners die door chronische ziekte en/of een handicap meerkosten hebben. Voorwaarde is dat het inkomen niet hoger mag zijn dan 120% van de bijstandsnorm. Een eventueel vermogen mag niet hoger zijn dan de vermogensgrens van artikel 34 participatiewet.

Tot de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten worden inwoners gerekend:

  • met een vervoersindicatie of invalidenparkeerkaart of
  • met een indicatie voor hulp bij het huishouden ingevolge de Wet maatschappelijke ondersteuning voor een periode van zes maanden of langer of
  • met een arbeidsongeschiktheidspercentage van 80 – 100 of
  • met een verbruikt verplicht eigen risico 2016 van minimaal € 220,-

Inwoners die tot deze doelgroep behoren kunnen op grond van de beleidsregel een tegemoetkoming krijgen van € 150,- per huishouden.

Een groot aantal van de inwoners die tot de doelgroep minima behoren zijn bekend bij de afdeling Sociaal Domein en worden direct benaderd. Dit zal in de maand november gebeuren. Voldoet u wel aan de voorwaarden, maar bent u nog niet bekend bij het Sociaal Domein? Dan kunt u zich alsnog aanmelden. Hieronder leest u hoe u dat kunt doen.

Informatie

Voor het aanvraagformulier en meer informatie over deze eenmalige tegemoetkoming ‘Meerkosten zorg 2016’ kunt u contact opnemen met de afdeling Sociaal Domein, via telefoonnummer 0223-671165. Bellen kan van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur.

De beleidsregels liggen vanaf 2 november 2016 tot 1 december 2016 tijdens openingsuren van het stadhuis ter inzage bij het Klantcontactcentrum.