DEN HELDER - De gemeente trekt opnieuw geld uit voor inwoners met een laag inkomen en weinig vermogen. Dit keer in de vorm van een waardebon van € 75,- per huishouden. Met deze waardebon kunnen energiebesparende producten worden gekocht.  

Trees van der Paard, wethouder armoedebeleid: “Ik ben blij dat minima zo mee kunnen doen aan energiebesparing en daardoor lagere energienota’s kunnen verwachten. Ook al is het op bescheiden schaal, ze dragen hiermee bij aan duurzaamheid in Den Helder  en het milieubewustzijn wordt vergroot.” De waardebon is te verzilveren bij een van de drie bij de actie betrokken Helderse bouwmarkten (Gamma, Formido of Praxis). 

Doelgroep
Dit extraatje is bedoeld voor inwoners van de gemeente Den Helder met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Daarnaast is de vermogensgrens uit de Participatiewet van toepassing. Voor  inwoners met een inkomen tot 120% maar met een eigen woning met een lage hypotheek en overwaarde, geldt nog een extra vrijlating van € 50.100,- voor het vermogen in de woning. Inwoners uit de doelgroep die bekend zijn bij de afdeling Sociaal Domein ontvangen deze week de waardebon.

Energiebesparende producten
Bij energiebesparende producten kan gedacht worden aan:
- led-lampen (diverse wattages en fittingen)
- waterbesparende kraan- en/of douchekop (straalregelaar)
- isolerende radiatorfolie
- schakelbaar stekkerblok (standby-killer)
- tochtstrips
- isolatiefolie voor (enkelglas) ramen.
Dit zijn slechts voorbeelden. Meer mogelijkheden zijn denkbaar.  

Voorwaarden en spelregels
Onderstaande voorwaarden/spelregels om in aanmerking te komen voor de waardebon:
- De inwoner staat geregistreerd in de basisregistratie van de gemeente Den Helder
- De inwoner is 18 jaar of ouder.
- Het inkomen is niet hoger dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm
- Het vermogen (bijvoorbeeld een huis, auto of spaargeld) is niet hoger dan de toepasselijke vermogensgrens (art. 34 Participatiewet)
- Per huishouden wordt maximaal één waardebon verstrekt
- Tot 1 augustus 2017 kan bij één van de drie genoemde Helderse bouwmarkten de energiebesparende  producten worden uitgezocht. 

Wel minima maar geen waardebon ontvangen
Heeft iemand geen waardebon ontvangen en denkt diegene wel tot de doelgroep te behoren, dan kan contact worden opgenomen met de afdeling Sociaal Domein. Van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur kan worden gebeld met het Meedoen-team via 0223671165.
Ook e-mailen kan: regeling.meedoen.2016@denhelder.nl