DEN HELDER - Het college van burgemeester en wethouders van Den Helder heeft de erepenning van de stad toegekend aan de heren Wim Erkelens Cooke en Arjen Elling. Burgemeester Koen Schuiling reikt hen deze namens het gemeentebestuur uit tijdens de afsluitende Sail Den Helder 2017 bijeenkomst.

Erkelens Cooke en Elling ontvangen de erepenning als dank en blijk van waardering voor hun vrijwillige inzet bij tal van evenementen die hebben bijgedragen aan de promotie van de stad en in het bijzonder aan Sail Den Helder. Mede dankzij hun inspanningen is Sail Den Helder 2017 een groot succes geworden.

De heer Erkelens Cooke zet zich al vele jaren in voor zowel Sail Amsterdam als Sail Den Helder.
Hij vervulde diverse functies en in 2015 werd hij Hoofd Operationele Ondersteuning. Hij heeft op voortreffelijke wijze invulling gegeven aan deze taak en maakte vele lange werkweken om de inrichting van het Sailterrein in goede banen te leiden.
Daarnaast was en is hij betrokken bij Helderse Ren- en Toerclub DOK, waar hij een groot aantal jongeren enthousiast wist te maken voor de wielersport. Ook nam hij initiatieven om de organisatie van ATB evenementen weer nieuw leven in te blazen. Voorts organiseert hij mountainbike-activiteiten voor kinderen met een leerachterstand. Vanwege zijn enthousiaste en inspirerende werkwijze is hij gevraagd om voorzitter van HRTC DOK te worden, een functie die hij een aantal jaren heeft vervuld. Tevens is hij al een aantal jaren voorzitter van de Tour de Lasalle, actief bij de Halve van Den Helder, de Nederlandse Kampioenschappen halve marathon (Defensie), de Den Helder-Maastricht estafetteloop en de 60 kilometer van Texel.

De heer Elling is vanuit zijn functie bij de Koninklijke Marine bij vele promotionele activiteiten van de marine betrokken. Sinds 2008 is hij Hoofd Technische Ondersteuning bij Sail Den Helder. Hij maakte het gehele technische ontwerp voor de inrichting van het evenemententerrein en zorgde voor de invulling hiervan. Dag en nacht stond hij klaar met technische ondersteuning aan de bezoekende schepen. Zijn onafgebroken enthousiaste inzet heeft gezorgd voor een technisch probleemloos verlopen Sail-evenement. Zijn veel gebezigde uitspraak ‘komt goed’ bleek geen loze kreet maar betekende ook daadwerkelijk dat het goed kwam.

Voorts zet hij zich in onder andere voor de Traditionele Schepenbeurs, TEDx Den Helder, het Helderse Vliegerfestival en North Sea Ofshore. Daarnaast zet hij zich via de stichting Bosnische Toekomst in voor het, tijdens de oorlog in Joegoslavië zwaar getroffen, dorp Travnic (opknappen scholen, huizen en ziekenhuis); brengt als Sinterklaas en Kerstman bezoeken aan instellingen en gezinnen; ondersteunt de HRTC DOK sponsorfietstocht voor Stichting Down Town (voor kinderen met een Down Syndroom) en zet zich in voor de dierenboerderij in Breezand.