DEN HELDER - Dertig indringende portretten van slachtoffers van mensenhandel vormen samen de fototentoonstelling ‘Open je ogen’, die vanaf dinsdag 9 mei tot 1 juni op de Flaneerkade staat. De manshoge portretten tonen de ogen van slachtoffers van mensenhandel en vertellen de aangrijpende verhalen die daarachter schuil gaan. Daarmee willen ze ónze ogen openen voor de harde werkelijkheid. En krijgt de problematiek van mensenhandel een gezicht.

Mensenhandel: omschrijving voor het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon, met gebruik van dwang en met het doel die persoon uit te buiten. Het kan zich in de seksindustrie afspelen, bijvoorbeeld wanneer iemand onvrijwillig voor iemand anders in de prostitutie werkt, maar ook in andere economische sectoren. Het gaat dan om zulke slechte arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden dat hierdoor mensenrechten in het geding zijn.

Het is dichterbij dan je denkt.  Burgemeester Koen Schuiling: “Iedereen die kwetsbaar is kan in benarde situaties terechtkomen en afhankelijk worden van mensen die niet het beste met je voorhebben. Als gemeente houden we dat zo goed mogelijk in de gaten. We controleren bij kamerverhuurders en handhaven indien nodig. We doen onderzoek naar woon- en adresfraude. En we vragen regelmatig aandacht voor dit onderwerp, zoals nu, met deze expositie. Omdat we willen dat  ook onze inwoners weten dat mensenhandel dichterbij is dan je denkt en scherp zijn op wat zich in hun omgeving afspeelt. Want mensenhandel komt ook in Den Helder voor en is een ernstig onderschat probleem”.

De (reizende) expositie ‘Open je ogen’ is een initiatief van CoMensha, het landelijke coördinatiecentrum tegen mensenhandel in Nederland. Wie een vermoeden heeft van uitbuiting kan contact opnemen met de politie of de gemeente (via 14 0223).