DEN HELDER - Na een gesprek met Carlo Assorgia en Harmen Krul hebben de beide formateurs Kees Boelema Robertus en Hans Huibers de formatieopdracht voor een nieuw college voor Den Helder van Beter voor Den Helder en het CDA aanvaard.

Hun opdracht is om zo spoedig mogelijk een college te formeren van Beter voor Den Helder, CDA, VVD, Seniorenpartij, Stadspartij Den Helder, PvdA en ChristenUnie dat kan rekenen op een stabiele basis in de Raad voor de komende vier jaar. Zij hebben daarbij de ruimte om alle stappen, die zij daarvoor noodzakelijk achten, te zetten.

Zij vangen vandaag aan met hun werkzaamheden. Als eerste stap zullen zij afzonderlijk met alle zeven beoogde collegepartijen spreken, voor een nadere kennismaking en om een beeld te krijgen van de inhoudelijke en politieke wensen van de 7 partijen. Na deze gesprekken zullen zij bepalen wat de wenselijke en noodzakelijk vervolgstappen zijn.

De woordvoering over het proces zal uitsluitend via de beide formateurs verlopen.