DEN HELDER - In de nacht van vrijdag 4 op zaterdag 5 mei hebben meerdere personen in de Koningstraat, de openbare orde ernstig verstoord. Zij maakten zich schuldig aan verschillende vergrijpen. Zo zijn opsporingsambtenaren van de politie en de Koninklijke Marechaussee beledigd, gehinderd in het uitvoeren van hun werk en is een politiemedewerker mishandeld. Op basis van de door de politie verstrekte informatie heeft burgemeester Koen Schuiling besloten aan twee personen sancties op te leggen.

Gebiedsverbod
De aanstichter van het incident, die zich vooral schuldig maakte aan belediging, krijgt een gebiedsverbod voor een maand. De persoon die een politieambtenaar heeft mishandeld, heeft een gebiedsverbod ontvangen voor de duur van drie maanden. Het gebiedsverbod houdt in dat de betreffende personen voor de duur van het verbod tussen 20.00 uur en 6.00 uur niet in het gehele horecagebied in het centrum en op Willemsoord mogen komen. Doen zij dit wel, dan riskeren ze celstraf of een grote geldboete.

Samenwerking politie
Over deze gebiedsverboden geeft de burgemeester het volgende aan: “Als burgemeester ben ik verantwoordelijk voor de openbare orde in de gemeente en de veiligheid van personen. Tegen het beledigen, hinderen en zelfs mishandelen van ambtenaren die gewoon proberen hun werk te doen, treed ik hard op. Dit zal ik ook in de toekomst blijven doen. In nauwe samenwerking met de politie blijven we inzetten op het bewaken van de openbare orde en veiligheid.”