DEN HELDER - De gemeente Den Helder heeft haar digitale dienstverlening opnieuw uitgebreid. De gemeente biedt op die manier al ruim veertig producten en diensten aan voor inwoners, organisaties en bedrijven. De bedoeling is dat steeds meer mensen kiezen voor de digitale weg in plaats van de gang naar het stadhuis.

Via de website www.denhelder.nl zijn nu ook zaken te regelen als:

  • aanvraag ‘ontheffing rijden in voetgangersgebied’ (ontheffing RVV 87)
  • standplaatsvergunning - tijdelijke verhuur leegstaande woning
  • tijdelijke vergunning brandveilig gebruik -
  • aanvraag of verhuizing van een invalideparkeerplaats

Goedkoper

De gemeente wil inwoners stimuleren zoveel mogelijk producten en diensten digitaal aan te vragen. Als aanmoediging is het via internet aanvragen van een uittreksel Basis Registratie Personen (BRP) de helft goedkoper dan wanneer dat aan de balie gebeurt.

Wat kon er al digitaal?

Via de gemeentelijke website kan men de diensten en producten van Burgerzaken aanvragen, zoals een uittreksel BRP, uittreksel burgerlijke stand (geboorte, overlijden, huwelijk/echtscheiding), verhuizingen, emigratie en bewijs van Nederlanderschap. Daarnaast ook vergunningen zoals een evenementenvergunning en een ontheffing sluitingsuur horeca. Meldingen over de Openbare ruimte kunnen digitaal worden gedaan via de App Makkelijk Melden. De app is te downloaden via de App store of via Google Play Store.

DigiD

Voor het aanvragen van de meeste producten is inloggen met DigiD mogelijk. Voordeel van het gebruik van DigiD is dat automatisch alle persoonsgebonden gegevens worden ingevuld. Hierdoor verloopt de aanvraag en de behandeling daarvan extra snel. De aanvraag en de status is te volgen op de persoonlijke internetpagina (www.denhelder.nl/inloggen). De gemeente handelt een digitaal ingediende aanvraag ook zoveel mogelijk digitaal, via e-mail, af.