DEN HELDER - Heeft u een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) nodig? Vraag dat via de gemeentelijke website aan, dan bent u de helft goedkoper uit! U betaalt dan namelijk € 4,33.

Gaat u hiervoor naar het stadhuis, dan kost het uittreksel u dus € 8,65. Een digitale handeling kost u bovendien minder tijd, u kunt de aanvraag doen waar en wanneer u dat het beste uitkomt en uw aanvraag is meteen digitaal geregistreerd.

Waarom goedkoper?
Digitaal producten aanvragen heeft niet alleen voordelen voor u, ook voor ons. Zo wordt alles automatisch digitaal geregistreerd, waardoor we de informatie meteen compleet hebben en gemakkelijk kunnen terugvinden. Daarnaast is het een snelle manier van werken. Daardoor hebben we meer tijd over om onze inwoners op andere gebieden van dienst te kunnen zijn.

Om te stimuleren dat meer mensen van deze optie gebruik maken, krijgt u op een online-aangevraagd uittreksel ook nog eens een financieel voordeeltje.

U vraagt het uittreksel aan via www.denhelder.nl (op de homepage onder: meest gezocht > uittreksel Basisregistratie Personen). Denk er wel om dat u voor uw digitale aanvraag elektronisch moet kunnen betalen (via Ideal of creditcard) en dat u uw DigiD-gegevens bij de hand heeft. Die heeft u nodig om uzelf te identificeren. Wij sturen het uittreksel binnen drie werkdagen naar u op.

In stadhuis aanvragen
Haalt u het uittreksel toch liever in het stadhuis? Maak hiervoor dan een afspraak. Ook dat kan via de website www.denhelder.nl. U kunt ook bellen via nummer 14 0223 (maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur). Neem in ieder geval een geldig identiteitsbewijs mee (paspoort, ID-kaart of rijbewijs). U krijgt het uittreksel dan direct mee.

Heeft u het uittreksel nodig voor de woningbouwvereniging? Dan kunt u ‘m ook zonder afspraak aanvragen bij de servicebalie in het stadhuis.

Overigens kunt u iemand anders toestemming geven (machtigen) het uittreksel aan te vragen. Diegene moet het volgende meenemen naar het stadhuis:

  • Een ingevuld machtigingsformulier (pdf) met uw handtekening

  • Zijn of haar geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)

  • Een kopie van uw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)

Wanneer heeft u een uittreksel nodig?
U kunt een uittreksel BRP om verschillende redenen aanvragen. Bijvoorbeeld voor het afleggen van een examen, inschrijven voor een school of opleiding, een bewijs van Nederlanderschap of inschrijving bij een woningbouwvereniging. De informatie die op een uittreksel uit de BRP staat, hangt af van het doel waarvoor u het nodig heeft. U moet bij het indienen van de aanvraag het doel aangeven, zodat wij weten welke gegevens wij op het uittreksel moeten vermelden. Er zijn instanties die genoegen nemen met een standaarduittreksel, maar er zijn er ook die meer gegevens verlangen. Er zijn veel keuzemogelijkheden. Lees daarom vóór uw aanvraag de diverse mogelijkheden aandachtig door en informeer bij de instantie die het uittreksel van u verlangt, wat u precies moet aanvragen.

Overige online-producten Burgerzaken

Er zijn naast het uittreksel BRP nog meer burgerzakenproducten die u via de website kunt aanvragen:

- (Kopie van) geboorteakte

- (Kopie van) overlijdensakte

- (Kopie van) huwelijksakte

- (Kopie van) echtscheidingsakte

Daarnaast kunt u online een:

- Verhuizing doorgeven

- Emigratie doorgeven

- Klacht indienen

- WOB-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur) indienen