DEN HELDER - Op woensdag 21 maart 2018 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad van Den Helder. Gemeentebelangen staat op dit moment in de peilingen op drie raadszetels en werkt hard aan haar verkiezingsprogramma en kandidatenlijst.

Na de verkiezingen wilt Gemeentebelangen, ondanks de moeilijke economische tijden en de bestuurlijke onrust binnen de lokale politiek, bestuursverantwoordelijkheid gaan dragen. "Steun van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn hiervoor erg belangrijk, ook bij het opstellen van ons verkiezingsprogramma", aldus voorzitter Geurt Visser.

Onderwerpen zoals de huidige proef met gratis parkeren, ambtenarenhuisvesting en de stationslocatie zullen ook behandeld moeten worden door de programmacommissie van de partij. "Helaas moeten we constateren dat de vooruitgang van de stad vooral belemmerd wordt door de huidige gemeenteraad".

Gemeentebelangen zal ook nieuw beleid in haar programma opnemen. Zo komt de lokale politieke partij later dit jaar met voorstellen om de lokale economie te stimuleren en regeldruk te verlichten, maar daar wil Geurt Visser nu nog weinig over loslaten. "Ons programma zal nieuw en verfrissend zijn, met een blik op de toekomst, maar met respect voor het verleden van onze gemeente".

Gemeentebelangen hoopt dat zo veel mogelijk inwoners suggesties willen doen voor het verkiezingsprogramma. Dit kan via info@gb0223.nl

Belangenverenigingen en maatschappelijke organisaties zullen per brief benaderd worden door Gemeentebelangen. De partij heeft hiervoor een postzegel ontworpen met daarop het logo van de partij.

Gemeentebelangen zal haar best blijven doen om de belangen van alle inwoners van Den Helder, Julianadorp en Huisduinen zo goed mogelijk te behartigen. "Wij zijn er immers voor onze inwoners en ze moeten geen last hebben van de lokale politiek", besluit Geurt Visser.