DEN HELDER - Gemeentebelangen Den Helder heeft op zaterdag 11 november haar partijprogramma gepresenteerd. Het partijprogramma moet de leidraad zijn voor de besluitvorming tijdens de raadsperiode 2018-2022.

Het programma is opgesteld door een programmacommissie, bestaande uit zeven actieve leden van de lokale politieke partij. Organisaties zoals LSBO, Woontij en de LOS hebben input geleverd voor het programma. Ook diverse inwoners hebben punten aangedragen.

Gemeentebelangen wil dat alle inwoners zich in Den Helder thuis voelen. Dat kan alleen met een bestuur, dat luistert naar de inwoners, dat actief en daadkrachtig is en als een goed bestuurder omgaat met het gemeenschapsgeld. Alleen dan kunnen bestuurlijke blunders, zoals in de dossiers rondom de watertoren en het Rob Scholtemuseum door een D66-wethouder worden voorkomen.

Daarnaast hekelt Gemeentebelangen het feit, dat onze stad door toedoen van het huidige college regelmatig negatief in het nieuws komt. Het programma heeft dan ook de toepasselijke titel: Tot hier en nu verder!

Bezuinigingen

Gemeentebelangen wil bezuinigen op externe inhuur van personeel en op het aanvragen van externe (juridische) adviezen en onderzoeken. Volgens Gemeentebelangen zijn sommige onderzoeken volkomen overbodig en slechts bedoeld om de besluitvorming te vertragen, omdat de landelijke partijen (D66, CDA, VVD en PvdA) hun zin niet krijgen.

Ook bezuinigingen op het lokale bestuur gaat Gemeentebelangen niet uit de weg. Gemeentebelangen pleitvoor minder commissieleden en maximaal vier wethouders.

Economie stimuleren

Gemeentebelangen wil verder de lokale economie stimuleren door aanbestedingen zo veel mogelijk te gunnen aan ondernemers uit de eigen gemeente. Ook wil de partij lokale aannemers actief gaan informeren over aanbestedingstrajecten. Verder kan een lokale "munteenheid" helpen de economie uit het slop te trekken.

Gemeentebelangen Den Helder is niet tegen verduurzaming, maar verzet zich wel heftig tegen torenhoge windturbines binnen onze gemeentegrenzen. Gemeentebelangen ziet daarentegen wel mogelijkheden voor windturbines op zee en zonneweides in de buitengebieden.

Veiligheid vergroten

Gemeentebelangen wil een ambulancepost binnen de gemeente behouden, om de aanrijtijden van ambulances te verkorten. Verder wil Gemeentebelangen meer handhavers op straat om de veiligheid te vergroten en het inzetten van meer cameratoezicht om daders van misdrijven snel op te sporen.

Dienstverlening verbeteren

Gemeentebelangen wil een mobiel servicepunt inzetten om inwoners in de eigen wijk te kunnen bedienen. Vooral binnen Julianadorp en bij senioren zal dit plan met open armen ontvangen worden.

Opvallende partijpunten

Wat verder opvalt in het partijprogramma is dat Gemeentebelangen een gekozen burgemeester wil, het schoolzwemmen wil laten terugkeren op de basisscholen en een verkeerstuin wil aanleggen, opdat kinderen op een veilig plaats de verkeersregels kunnen leren. Daarnaast pleit Gemeentebelangen er voor om in elk beleidsdocument stil te staan bij de vergrijzing.

De inwoners van Den Helder, Julianadorp en Huisduinen kunnen veel vinden van de verschillende partijprogramma's, maar verfrissend is het partijprogramma van Gemeentebelangen in ieder geval wel!

Het complete partijprogramma, inclusief speerpunten, is te vinden via: www.gb0223.nl