DEN HELDER - Lijsttrekker Geurt Visser van Gemeentebelangen is onaangenaam verrast door ProDemos, de organisatie achter de stemwijzer. Tijdens het invullen van de standpunten van zijn partij kwam hij er achter dat er een extra vraag is toegevoegd aan de stemwijzer.

Na een instructieavond op het gemeentehuis van Den Helder, waar door landelijke én lokale politieke partijen gebrainstormd werd over de mogelijke stellingen, zijn er 58 stellingen aan de politieke partijen voorgelegd.

Deze week moesten de politieke partijen bij de 30 definitieve stellingen hun standpunten inhoudelijk toelichten en zag ik, dat Gemeentebelangen bij vraag 23 nog geen standpunt had aangeleverd. Raar, want ik weet zeker dat ik alle 58 conceptstellingen heb beantwoord."

Vraag 23 is: In Den Helder mogen geen nieuwe moskeeën worden gebouwd. “Duidelijk een stelling die gelinkt kan worden aan één specifieke landelijke politieke partij. Daarnaast is dit helemaal geen politiek vraagstuk op dit moment. Het gebedshuis aan de Lekstraat in Nieuw Den Helder is immers net verhuisd", aldus de lijsttrekker van Gemeentebelangen.

"Gemeentebelangen is absoluut geen voorstander van nieuwe moskeeën in Den Helder, maar om dit onderwerp via een achterdeur in de stemwijzer te verwerken, vind ik niet netjes. Andere politieke partijen die deze nieuwe vraag niet op tijd hebben gezien, worden hierdoor mogelijk benadeeld in de stemadviezen die verstrekt gaan worden. Wij willen de verkiezingen winnen, maar wel op een eerlijke manier", aldus Geurt Visser van Gemeentebelangen.n Gemeentebelangen.