DEN HELDER - Na het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag is Geurt Visser, oud-wethouder van Financiën en Veiligheid, tijdens de Algemene Ledenvergadering van Gemeentebelangen Den Helder, gekozen om in maart 2018 voor de gemeenteraadsverkiezingen de kandidatenlijst aan te voeren.

In een reactie bedankte Geurt Visser het bestuur voor de voordracht en de overgrote meerderheid van de leden voor het vertrouwen. Hij gaf aan zich minimaal ten doel te stellen Gemeentebelangen de grootste lokale partij in Den Helder, Julianadorp en Huisduinen te laten worden.

Daarnaast gaf hij aan dat hij, samen met de andere kandidaten van de lijst, er naar zal streven om Gemeentebelangen in het College van Burgemeester en Wethouders te laten vertegenwoordigen door minimaal één wethouder.

Volgens Visser wordt het hoog tijd dat de belangen van de inwoners van onze gemeente in het College van B&W beter worden behartigd en niet die van de zittende wethouders. "Daarom komen dossiers als betaald parkeren, het stadhuis, bereikbaarheid, etc. elke vier jaar terug. Dit kost onnodig veel geld, ergernissen en imagoschade. Deze dossiers zorgen er daarnaast voor, dat de huidige politieke partijen de loopgraven in gaan en geen slagkracht meer hebben om bijvoorbeeld gezamenlijk de werkloosheid en leegstand te bestrijden en in te spelen op de vergrijzing en verruwing van onze gemeente. Deze dossiers vragen om daadkrachtig optreden!"

De partij van Geurt Visser stond in de meest recente peilingen al op drie zetels en bij de lijsttrekker is de verwachting dat dit aantal in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 verder zal oplopen tot vijf of meer zetels. In 2010 en 2014 behaalde Geurt Visser respectievelijk al drie en vier zetels tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.