DEN HELDER - Vorige week werden, tijdens een regionale bijeenkomst op het hoofdkantoor van de GGD Hollands Noorden, de resultaten gepresenteerd van het nalevingsonderzoek dat is gedaan in opdracht van de drie regio’s in Noord-Holland Noord.

Voor dit onderzoek werden onderzoeks-teams, bestaande uit een 17- en 18-jarige mysteryshopper, ingezet om te kijken of zij alcohol konden kopen of dat naar hun ID werd gevraagd. Den Helder scoorde hiermee boven het gemiddelde met een nalevingspercentage van 54,5%. Er werden 55 aankooppogingen gedaan, met 30 keer een correcte naleving. Ook in vergelijking met twee jaar terug is dit een behoorlijke verbetering. Het percentage was toen 36%.

Daarmee is Den Helder op de goede weg. Extra positief is dat de locaties waar veel jeugd komt, de zogenaamde hotspots, het over het algemeen goed hebben gedaan. Er valt echter nog meer resultaat te boeken. Alcohol blijft op een aantal plekken in Den Helder nog steeds te gemakkelijk verkrijgbaar voor jongeren onder de 18 jaar. De gemeente blijft daarom inzetten op preventie, naleving en handhaving en werkt hier intensief in samen met politie, Veiligheidsregio, schoolbesturen, welzijnsinstellingen, sportverenigingen, GGD, GGZ en Veiligheidsregio. Maar wat nog belangrijker is, is bewustwording van de gevaren en de negatieve gevolgen van alcoholgebruik op jonge leeftijd. Hierin speelt de omgeving van ouders en vrienden ook een hele belangrijke rol.

Tijdens het onderzoek zijn in Noord-Holland Noord 864 verkooppunten bezocht in de regio’s Noord-Kennemerland, West-Friesland en Kop van Noord-Holland. In de Kop van Noord-Holland zijn 183 aankooppogingen gedaan, waarvan er 79 voldeden aan de nalevingsregels. Dit komt uit op een percentage van 43,2%. De bezochte verstrekkers van alcohol in de regio Kop van Noord-Holland, waaronder horeca, sportkantines, slijterijen en supermarkten presteren daarmee beter dan in 2015 (30%) en in 2013 (24%). In vergelijking met het landelijk onderzoek presteert de regio Noord-Holland Noord in alle opzichten beter. Vooral de sportkantines springen hier in positieve zin uit (22% landelijk, 50% NHN).