DEN HELDER - De heer Scholte moet het pand aan de Middenweg 172-174 verlaten. Dat oordeelt het gerechtshof Amsterdam naar aanleiding van het hoger beroep (spoed appel) dat de gemeente hierover had aangespannen. Het hoger beroep was ingesteld naar aanleiding van het vonnis van de voorzieningenrechter van 16 oktober 2017.

Het hof is ten eerste van oordeel dat de gemeente een spoedeisend belang heeft bij de ontruiming. Ook vindt het hof het aannemelijk dat het hier niet om huur-, maar om gebruikersovereenkomsten gaat. Tot slot vindt het hof de betalingsachterstand van ruim 19 duizend euro een zodanige tekortkoming van Scholte dat ontbinding van de overeenkomsten gerechtvaardigd is.

Op basis van deze uitspraak moet de heer Scholte het pand binnen 30 dagen verlaten. Het college vindt het jammer dat er een rechter voor nodig was om duidelijkheid in de situatie te scheppen, maar is blij dat de gemeente nu verder kan. Het belangrijkste doel: ook dit deel van het stadshart opknappen, komt nu snel dichterbij. Het college richt zich nu op de levering van het pand aan A. Tuin Den Helder B.V., die het pand gaat herontwikkelen.