DEN HELDER - De gemeente wil starten met de ontwikkeling van een volgende fase van Willem Alexanderhof. In deze fase worden ongeveer zestig woningen gebouwd. De grondwerkzaamheden starten binnenkort. Over de ontwikkelingen en werkzaamheden organiseren we een informatie- inloopavond. Deze vindt plaats op donderdag 1 juni van 19.00 – 20.30 uur in MFC ’t Dorpshuis in Julianadorp. U kunt op elk gewenst tijdstip binnenlopen.

Aansluitend aan de informatiebijeenkomst wordt het bestemmingsplantraject opgestart. Het bestemmingsplan voor de volgende fase ligt vanaf 26 juni 2017 ter inzage. U heeft vanaf dat moment de gelegenheid om hier zienswijzen op in te dienen.

In het dorp wordt ook gesproken over het ontwikkelen van een park in Willem Alexanderhof. De geplande woningbouw staat dit niet in de weg. Over het park en andere zaken met betrekking tot Willem Alexanderhof wordt in september met de gemeenteraad verder gesproken.