DEN HELDER - Sinds een aantal maanden wordt in Den Helder veel meer gescheiden plastic, gft en papier ingezameld dan vorig jaar. Dat blijkt uit tussentijdse analyses sinds de nieuwe inzamelmethodes. De duurzame rijksdoelstelling om 75% van het afval in 2020 gescheiden in te zamelen om CO2-uitstoot te verminderen, komt absoluut dichterbij dankzij vooral de positieve inzet van bewoners. Natuurlijk gaan er in de beginfase van zo’n traject ook dingen niet goed, maar daar wordt hard aan gewerkt.  

Elke gemeente die de inzameling van afval anders gaat organiseren, krijgt te maken met opstartproblemen. Met onduidelijkheid en soms met meer overlast. Ook in Den Helder is dat zo. Het belangrijkste blijft natuurlijk dat bewoners hun afval op de juiste tijd op de juiste manier aanbieden, dat mogen we van elkaar verwachten. Maar ook de gemeente doet extra inspanning om de problemen sneller aan te pakken en op te lossen.

Zo krijgt Julianadorp al eind dit jaar mini-containers voor plastic en ondergrondse containers voor het restafval. De aanpak voor Nieuw-Den Helder, De Schooten en Huisduinen volgt snel daarna. In de Stad Binnen de Linie zal per buurt of straat maatwerk moeten worden geleverd. In de tussentijd worden daar wel overal haakjes gemonteerd aan lantaarnpalen om de plastic zakken aan vast te maken. Ook gaat er nog duidelijker worden gecommuniceerd over het juist aanbieden van afval én wordt er strenger gehandhaafd.

Nieuw is de inzet van een ‘veegploeg’ tot in ieder geval het eind van het jaar. Zij gaan vijf dagen in de week aan de slag met opruimen van het plastic zwerfafval.

De positieve resultaten overtreffen de verwachtingen van zowel de gemeente als afvalverwerker HVC. Veel bewoners onderstrepen blijkbaar ook het belang van gescheiden inzamelen en doen daarvoor hun best.

Nu terugdraaien van het inzamelsysteem zou niet alleen zonde zijn van alle inspanningen en het groeiende duurzame gezicht van Den Helder. Maar ook een vreemd signaal zijn naar al die inwoners die zich vol inzetten voor duurzame inzameling en hergebruik van materialen. Het college is dan ook blij dat de ingediende motie met die strekking vandaag niet is aangenomen.

 Resultaten
Uit de eerste resultaten blijkt dat er tot nu toe meer dan drie keer zoveel PMD (plastic, blik en pakken) is opgehaald dan dezelfde periode vorig jaar. Omdat veel meer inwoners dit van het restafval scheiden, neemt ook de inzameling van andere afvalstromen, zoals GFT (20%) en papier (15%) substantieel toe. Bewoners gaan, zoals vooraf voorspeld, door het nieuwe inzamelsysteem dus ook in de hele breedte veel meer afval scheiden. Dit leidt tot een aanmerkelijke verlaging van het aantal tonnen restafval dat de verbrandingsoven ingaat.  Als we de beschikbare cijfers – voorzichtig - extrapoleren naar een jaaropbrengst kan op dit moment ingeschat worden dat er op jaarbasis zo’n 20% minder restafval wordt ingezameld (15.000 ton in 2016 versus geschat 12.000 ton in 2017) en 27% meer ingezameld PMD-afval. Met de rijksdoelstelling van 75% afvalscheiding in 2020 als horizon  zijn deze eerste resultaten zeer positief. Zowel op milieugebied (minder restafval is minder CO2-uitstoot) als financieel (besparing van € 14 verbrandingsbelasting per ton!).