DEN HELDER - Voor de start van het nieuwe schooljaar worden aan kinderen, in de leeftijd van 0 tot 18 jaar, uit gezinnen waarbij het inkomen niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm, vouchers beschikbaar gesteld ter waarde van € 150. Deze zijn te besteden bij Helderse winkeliers die aan de actie mee doen. Het geld kan worden besteed aan schoolspullen, gymkleren, kleding, baby-artikelen en fietsonderdelen en/of -onderhoud. Voor kinderen uit de doelgroep, die voor het eerst de overstap maken van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs, is een extra bedrag beschikbaar van € 150 voor eenmalige aanschaf van een fiets.

Het schooljaar start op 4 september. Naar verwachting worden de vouchers vanaf medio augustus verstuurd naar degenen die bekend zijn bij de gemeente.

Wethouder Trees van der Paard over het kindpakket: “Mijn eerste prioriteit ligt bij de armoedebestrijding van kinderen en jongeren. Armoede doet iets met kinderen en jongeren. Ze raken in een achterstandspositie. Kunnen niet meedoen, daar waar anderen dat wel kunnen. Alle kinderen hebben het recht om bij de start van hun leven hun talenten zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen zodat ze daar in hun verdere leven profijt van hebben. Dit kindpakket kan daarbij helpen”.

Het kindpakket is een van de onderdelen van de nota "Meedoen; tegen armoede en sociaal isolement. Armoedebeleid gemeente Den Helder 2017 - 2020", dat op 22 mei jl. door de gemeenteraad is vast gesteld.