DEN HELDER - Inwoners van Den Helder met een laag inkomen kunnen via de gemeente gebruik maken van de regeling compensatie verplicht eigen risico (CER). Het wettelijk eigen risico bedraagt op jaarbasis € 385,-. De gemeentelijke compensatie is voor 2017 vastgesteld op € 200,-. Trees van der Paard, wethouder  armoedebeleid, daarover: “Wij van mening dat het betalen van de eigen risico van zorgkosten voor minima zeer hoge bedragen zijn. Met deze verhoogde compensatie denken wij ze tegemoet te komen.” 

Doelgroep De compensatieregeling is bedoeld voor inwoners met een inkomen tot 120% van de toepasselijke bijstandsnorm en een vermogen dat niet hoger is dan de vermogensgrens conform artikel 34 van de Participatiewet (de doelgroep minima) Voor inwoners die tot deze doelgroep behoren, met een eigen woning ,een lage hypotheek en hoge overwaarde geldt nog een extra vrijlating van € 50.100,- voor het vermogen in de eigen woning.  

Wanneer? De compensatie eigen risico (CER) 2017 is bedoeld voor inwoners uit de doelgroep met hoge zorgkosten en daardoor meer dan € 185,- euro gaan verbruiken van het wettelijk eigen risico. Bij een verbruik van € 186 bedraagt de compensatie € 1,-, bij € 187,- € 2,- etc. tot maximaal € 200,- bij een verbruik van het volledige verplichte eigen risico van € 385,-.   Informatie. Voor meer informatie over deze compensatie eigen risico (CER) kan contact worden opgenomen met de afdeling Sociaal Domein, het team Bijzondere Bijstand, via telefoonnummer 14 0223. Bellen kan van maandag tot en met vrijdag van 8.30 -12.00 uur.