De gemeente Den Helder heeft besloten € 100,- per persoon te geven aan de minima in Den Helder die meedoen in de maatschappij. Dit heet de meedoenregeling 2016. Het gaat om een vast bedrag dat per persoon wordt verstrekt. Het doel hiervan is dat volwassenen en kinderen mee kunnen doen met sociale, sportieve en/of culturele activiteiten.

In aanmerking hiervoor komen mensen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm en een vermogen dat niet hoger is dan de toepasselijke vermogensgrens, die meedoen in de maatschappij.

Meedoen in de maatschappij

Meedoen in de maatschappij betekent bezig zijn met sociale, sportieve en/of culturele activiteiten. Bijvoorbeeld met een bingoavond of een uitje naar het zwembad, bioscoop, dierentuin of speeltuin. Ook benodigdheden om mee te doen aan sociale activiteiten, zoals (sport)kleding of (sport)schoenen kunnen hiermee worden betaald. Of een lidmaatschap van een vereniging of sportclub. Andere voorbeelden zijn ouder/kind-activiteiten, een cursus, een abonnement op een krant of een tijdschrift of het gebruik van het openbaar vervoer. En zo zijn er nog veel meer activiteiten te bedenken die onder deze regeling vallen.

Aanvragen

Om een aanvraag in te dienen moet men er zeker van zijn dat aan de voorwaarden wordt voldaan wat betreft sociale, sportieve en/of culturele activiteiten. De aanvraag kan worden ingediend bij het Sociaal Domein. Dit gaat via een aanvraagformulier dat opgevraagd wordt bij het Sociaal Domein op telefoonnummer 0223-761165, of is te downloaden via www.denhelder.nl/meedoenregeling. Voor de aanvraag kan worden verzocht inkomens- en vermogensgegevens op te sturen naar de gemeente Den Helder. Het is mogelijk een aanvraag tot 1 maart 2017. Als de aanvraag wordt ingediend voor 1 december 2016 ontvangt men rond 15 december 2016 de tegemoetkoming. Het formulier moet gestuurd worden naar:

Afdeling Sociaal Domein, t.a.v. team bijzondere bijstand/Meedoen
Antwoordnummer 213
1780 VB Den Helder.

Bewijzen

Als de aanvraag wordt toegekend, moet men tot een jaar daarna de bewijzen bewaren waaruit blijkt dat (een deel van) het ontvangen bedrag is gebruikt voor sociale, sportieve of culturele activiteiten.

Voorwaarden

  • De aanvrager staat geregistreerd in de basisregistratie van de gemeente Den Helder;
  • De aanvrager is 18 jaar of ouder;
  • Het inkomen is niet hoger dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm (zie tabel);
  • Het vermogen (bijvoorbeeld een huis, auto of spaargeld) is niet hoger dan de bedragen die genoemd worden in de tabel;
  • De aanvrager kan geen studiefinanciering of tegemoetkoming in de studiekosten van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) ontvangen;
  • De aanvrager is geen asielzoeker die onder de verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) valt.
  • De aanvrager, en/of diens kind(eren) onder de 18 jaar, doet/doen mee in de maatschappij op sociaal, sportief of cultureel gebied.

Pieter Kos, wethouder Sociaal Domein, roept iedereen die voor de meedoenregeling in aanmerking komt op zich aan te melden: “We hebben prachtige voorzieningen in Den Helder, die moeten natuurlijk goed worden gebruikt. Ze zijn voor iedere Helderse inwoner beschikbaar, natuurlijk ook voor minima. Deze en andere regelingen maken ons tot een van de sociaalste steden van Nederland, zo wordt ons verzekerd door menig andere stad in het land.