DEN HELDER - De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van de armoedenota besloten om extra geld uit te trekken voor het Jeugd Sport Fonds (JSF) en het Jeugd Onderwijs Cultuurfonds (JOC). In 2017 wordt daarom de bijdrage aan het JSF met € 30.000 verhoogd. Daarnaast wordt vanaf 2018 de inkomensgrens van de ouders verruimd van 110% naar 120% van de bijstandsnorm, waardoor meer kinderen in aanmerking komen voor beide fondsen.

De aanvragen voor het JSF zijn al een aantal jaren hoger dan de middelen waarover het beschikt en de reserves zijn uitgeput. Door de extra bijdrage van € 30.000 is het mogelijk om in 2017 alle aanvragen te honoreren en hoeven er geen kinderen teleurgesteld te worden.

Voor alle kinderen is sporten of deelname aan schoolreisjes en culturele activiteiten belangrijk voor hun persoonlijke ontwikkeling. Wethouder armoedebeleid Trees van der Paard daarover: “Wij vinden het van groot belang dat ook kinderen uit gezinnen met een laag inkomen mee kunnen doen. Dat is nu niet altijd het geval. Daarom subsidiëren wij het JSF en het JOC. Deze fondsen betalen bijvoorbeeld de kosten van het lidmaatschap van een sportvereniging, sportkleding, schoolreisjes en deelname aan cursussen voor kinderen van ouders die het niet kunnen betalen.”

Om nog meer kinderen van deze regeling te kunnen laten profiteren wordt vanaf 2018 de inkomensgrens verruimd. Nu komen gezinnen met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm in aanmerking voor een bijdrage van de fondsen. Vanaf 2018 wordt dat 120%. Hierdoor kunnen enkele honderden kinderen meer in aanmerking komen voor een bijdrage van JSF en JOC dan nu al het geval is.

In 2018 blijft de huidige werkwijze in stand. Dat betekent, dat kinderen bij de fondsen worden aangemeld door intermediairs. Dit zijn bijvoorbeeld leerkrachten of sporttrainers. De bedoeling is om op termijn alle tegemoetkomingen voor kinderen en jeugdigen onder te brengen in één kindpakket. Ouders kunnen daardoor gemakkelijker gebruik maken van de regelingen waar zij recht op hebben. Hierdoor worden zoveel mogelijk kinderen optimale ontwikkelingskansen geboden.