Den Helder – In een aantal opstallen op het perceel tussen de G.P. Blankmanstraat en de Rijksweg is mogelijk asbesthoudend materiaal aangetroffen. Dat heeft de gemeente woensdagmiddag bekendgemaakt. Uit voorzorg en puur uit veiligheid voor de omwonenden is het terrein afgezet.

De gemeente heeft een asbestdeskundige ingeschakeld en er wordt zo spoedig mogelijk nader onderzoek verricht. “Alleen losse asbestvezels die in de lucht zweven en die men kan inademen, zijn schadelijk voor de gezondheid. Dat is in dit geval niet aan de orde”, zo benadrukt een woordvoerster van de gemeente.

“Zoals gezegd gaat het mogelijk om asbesthoudend materiaal. Omwonenden in het gebied krijgen morgen een brief met informatie. Helaas was het niet mogelijk hen eerder te berichten. Zodra de uitslag van het onderzoek bekend is, worden de mensen nader geïnformeerd.”