DEN HELDER - Handhavers van de gemeente hebben de afgelopen week extra gecontroleerd op het voorkomen van jeugdoverlast in de openbare ruimte. Hierbij zijn negen jongeren bekeurd voor verschillende feiten.

Rijden zonder rijbewijs
Voor het rijden met zijn scooter in een voetgangersgebied is een 16-jarige jongere staande gehouden. Bij nadere controle bleek hij geen rijbewijs te hebben en onverzekerd rond te rijden. De jongere heeft hiervoor een proces-verbaal gekregen en kon zijn weg, lopend, vervolgen. Zijn ouders zijn in kennis gesteld.

Beklimming
Bij een controle in de Stakman Bossestraat is een 12-jarige jongere op het dak van een school aangetroffen. Deze locatie staat bekend als overlastlocatie waarbij in het verleden meerdere vernielingen zijn gepleegd aan het dak. Gezien de leeftijd van de jongere kon worden volstaan met een waarschuwing en een gesprek met de ouders.

Alcohol onder de 18 jaar
In Quelderduyn troffen handhavers, op donderdagavond 3 mei, 5 jongeren onder de 18 jaar aan die sterke drank aan het drinken waren voorafgaand aan een schoolfeest. Op vrijdagavond 4 mei was het wederom raak. Ook toen werden 3 jongeren betrapt met alcoholhoudende drank in hetzelfde park. De jongeren, in de leeftijd van 14 tot en met 16 jaar, kregen een proces-verbaal en een verwijzing naar bureau HALT. De ouders zijn in kennis gesteld.

Sinds 1 januari 2014 mogen jongeren onder de 18 jaar geen alcoholhoudende drank drinken of in bezit hebben op openbare plaatsen. Jongeren die dat wel doen riskeren een boete of een doorverwijzing naar bureau HALT.