DEN HELDER - Het college van Den Helder stelt de gemeenteraad een nieuw beleidskader toerisme voor. Dit nieuwe kader, Den Helder Bruist! genoemd, is ontstaan na de evaluatie van de huidige nota Toerisme en Recreatie. Tijdens deze evaluatie is in nauw overleg met ondernemers in de toeristische en recreatieve sector en raadsleden onderzocht wat bijdraagt aan verdere ontwikkeling van de toeristische sector in Den Helder. 

Om nog aantrekkelijker te worden voor bezoekers wordt ingezet op vijf hoofdthema’s; Infrastructuur, Verblijf, Vermaak, Waterrecreatie en Promotie. Zo wordt ingezet op het behouden van of beter maken van recreatieve routes die voor toeristen handig of interessant zijn. Ook is een belangrijk uitgangspunt dat er op beleidsniveau goed samengewerkt wordt met bijvoorbeeld de projectleider van het stadshart, uiteindelijk is dit ook voor toeristen en bezoekers een belangrijk project. Daarnaast wil de gemeente de organisatoren van evenementen graag meer faciliteren, bijvoorbeeld bij een vergunningsaanvraag of subsidieaanvraag. Ook wordt gezocht naar extra evenementenlocaties waar onder andere festivals kunnen plaatsvinden. Voor de promotie wordt ingezet op het nauw samenwerken met stichting Top van Holland, dat zich ontwikkelt tot de Citymarketing-organisatie van Den Helder, en daarop aansluitend DMO Holland boven Amsterdam. Deze uitvoeringsorganisatie positioneert Den Helder binnen het gebied Noord-Holland Noord als toeristische bestemming en promoot dit op (inter)nationale beurzen. De gemeente wil dat deze twee onderdelen zo goed mogelijk samenwerken, zodat de promotie overeenkomt en elkaar vooral versterkt.

’Den Helder Bruist!’ moet er de komende jaren voor zorgen dat met name ondernemers en andere organisaties in de toeristische sector innovatieve en kwalitatieve initiatieven opstarten. Het geeft een overzichtelijk en integraal beeld van de geldende beleidsregels en vervangt  hier een aantal van (‘de nota ‘Toerisme en Recreatie ‘Bestemming Den Helder’’, beleidsnota ‘Den Helder gevierd!’ en de nota ‘Kamperen bij de boer’). Onder het nieuwe beleidskader zal de gemeente meer regie dan uitvoering pakken bij lokale en regionale projecten en wordt duidelijk hoe de promotie van Den Helder in het algemeen wordt opgepakt. Hiermee hebben de gemeente en de andere partijen samen een basis om bezoekers en toeristen te verleiden naar Den Helder te komen. Want dat Den Helder bruist en genoeg ambitie heeft om dat te laten zien en te ervaren, wordt in het beleidskader goed duidelijk.

Op 29 mei wordt het raadsvoorstel behandeld in de raadscommissie Bestuur en Middelen.