In december 2016 stelt de gemeenteraad de Verordening Jeugdhulp 2017 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2017 vast. De gemeente wil inwoners van Den Helder betrekken bij de voorbereiding.

U kunt tot 20 oktober 2016 uw zienswijze geven op de concept Verordening Jeugdhulp en op de concept Verordening Maatschappelijke ondersteuning 2017. Deze verordeningen gaan in met ingang van 1 januari 2017 en vervangen de huidige verordeningen.

Op grond van de Jeugdwet en de Wmo 2015 moet de gemeente in een verordening regels vaststellen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze wetten. Dit gebeurt in de Verordening Jeugdhulp en de Verordening maatschappelijke ondersteuning. Geconstateerd is dat de huidige verordeningen niet geheel voldoen, zodat het noodzakelijk is om deze op enkele onderdelen aan te passen. De conceptversies leggen wij eerst aan u voor. Omdat iedereen op enig moment aangewezen kan raken op ondersteuning, willen wij deze keer, alle inwoners betrekken bij  de besluitvorming over de Verordening Jeugdhulp en Verordening maatschappelijke ondersteuning.