DEN HELDER - Nog een paar maanden te gaan en dan gaan we weer naar de stembus voor een nieuw gemeentebestuur. Tenminste: u gaat toch ook? Uiteraard hopen wij van wel, want uw stem kan invloed hebben op uw dagelijks leven in de komende vier jaar.

Zo’n kans laat u toch niet lopen? In de periode tot aan 21 maart, de dag waarop we gaan stemmen, informeren wij u via een serie artikelen op de Stadsnieuwspagina over het belang en het proces van de komende gemeenteraadsverkiezing. Wij vertellen u wat een gemeenteraad doet en waarom het belangrijk is dat u gaat stemmen. En wat u moet weten om te kúnnen stemmen. Wij laten u kennismaken met lijsttrekkers en laten ambassadeurs aan het woord. En natuurlijk leest u over de uitslag.

Vandaag deel 1: hoe belangrijk is een gemeenteraad?

Eenmaal in de vier jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. De laatste keer was dat op 19 maart 2014. Op 21 maart 2018 gaan we dus weer naar de stembus. De gemeenteraad is een groep van gekozen volksvertegenwoordigers binnen een gemeente. In ons geval dus mensen uit Den Helder/Julianadorp. Samen zijn zij het hoogste bestuursorgaan in een gemeente. Burgemeester en wethouders vormen als college het dagelijks bestuur.

Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad bepaalt de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente. De raad houdt zich bezig met allerlei onderwerpen die voor de stad en voor u, als inwoner, van belang zijn. Bijvoorbeeld over wonen, werken, belastingen, cultuur en recreatie. Een plan gaat alleen door als de meerderheid van de gemeenteraad het ermee eens is. Burgemeester en wethouders bereiden de plannen voor en voeren ze uit. De raad besluit hoeveel geld waaraan wordt besteed en controleert of burgemeester en wethouders het afgesproken beleid goed uitvoeren.

Ook besluit de gemeenteraad over gemeentelijke wetten (verordeningen). En dat alles doen de raadsleden namens u!

Contact tussen raadsleden en inwoners

De gemeenteraad vertegenwoordigt dus uw belangen. De raadsleden moeten bij het nemen van besluiten dus wel weten wat u belangrijk vindt en die belangen goed afwegen. Maar: de een wil dit, de ander dat… Daarom zitten zij in de raad namens een politieke partij, met mensen die eenzelfde (politieke) opvatting hebben over het reilen en zeilen van onze stad. Om er achter te komen wat de mensen die zij vertegenwoordigen willen, hebben ze regelmatig contact met de inwoners. En andersom: kunnen de inwoners de raadsleden benaderen. Een belangrijk, eerste moment daarvoor is de stembus! U stemt bij een verkiezing dan ook op iemand van de partij waarnaar uw voorkeur uit gaat. Gaan dus, op 21 maart! Want: als je van Den Helder houdt, dan ga je stemmen!