DEN HELDER - Dertig indringende portretten van slachtoffers van mensenhandel vormen samen de fototentoonstelling ‘Open je ogen’, die vanaf dinsdag 9 mei tot 1 juni staat op de Flaneerkade. De manshoge portretten tonen de ogen van slachtoffers van mensenhandel en vertellen de aangrijpende verhalen die daarachter schuil gaan. Daarmee willen ze ónze ogen openen voor de harde werkelijkheid. En krijgt de problematiek van mensenhandel een gezicht.

Mensenhandel: omschrijving voor het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon, met gebruik van dwang en met het doel die persoon uit te buiten. Het kan zich in de seksindustrie afspelen, bijvoorbeeld wanneer iemand onvrijwillig voor iemand anders in de prostitutie werkt, maar ook in andere economische sectoren. Het gaat dan om zulke slechte arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden dat hierdoor mensenrechten in het geding zijn.

Dichterbij dan je denkt
Denk niet dat het ver van je bed staat. Burgemeester Koen Schuiling: “Vaak zonder het te beseffen vindt mensenhandel onder onze eigen ogen plaats. En dan heb ik het niet alleen over Polen of Bulgaren die worden uitgebuit om voor lage lonen veel te lang te werken, terwijl ze van diezelfde werkgever miserabele onderkomens huren tegen idioot hoge prijzen. Iederéén die kwetsbaar is kan in benarde situaties terechtkomen en afhankelijk worden van mensen die niet het beste met je voorhebben. Als gemeente houden we dat zo goed mogelijk in de gaten. We controleren bij kamerverhuurders en handhaven indien nodig. We doen onderzoek naar woon- en adresfraude. En we vragen regelmatig aandacht voor dit onderwerp, zoals vorig jaar bij het Pop-up huis in de Spoorstraat. Nu doen we dat weer, met deze expositie. Omdat we willen dat ook onze inwoners weten dat mensenhandel dichterbij is dan je denkt en scherp zijn op wat zich in hun omgeving afspeelt. Ik hoop dan ook dat iedereen deze maand eens over de Flaneerkade wandelt en de afgebeelde mensen in de ogen kijk. Die ogen raken je, ze vertellen hun verhaal. Het verhaal van een ernstig onderschat probleem”.

De (reizende) expositie ‘Open je ogen’ is een initiatief van CoMensha, het landelijke coördinatiecentrum tegen mensenhandel in Nederland. Wie een vermoeden heeft van uitbuiting kan contact opnemen met de politie of de gemeente (via 14 0223).