DEN HELDER - Vijftien Helderse organisaties werken samen met de gemeente Den Helder om vergunninghouders die in Den Helder wonen op 13 april in de stadshal van de Kampanje  verder te helpen in hun ontwikkeling. De organisaties houden zich bezig met vrijwilligerswerk, het verzorgen van opleidingen of het bieden van werkervaring. 

Vergunninghouders zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Zij ontvangen een uitkering op basis van de Participatie wet zolang zij niet zelfstandig in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Daar staat tegenover dat zij zich, net als andere uitkeringsgerechtigden, inspannen om aan het werk te komen. Voor hen is de Nederlandse taal vaak nog een barrière. Wat kan helpen is, naast de inburgeringscursus en lessen in Nederlands, meer in contact te zijn met anderen. Bijvoorbeeld door het doen van vrijwilligerswerk. Of via een werkervaringsplaats, of met extra scholing. Deze participatiemarkt helpt de vergunninghouders zich daarop te oriënteren en de volgende stap te zetten. 

Meedoen
Organisaties die meedoen met de participatiemarkt zijn: MEE/De Wering, Humanitas, Stichting Present, IVC, UAF, Zelfstandigenloket, ROC, het Wijkhuis Nieuw Den Helder, De Helderse Uitdaging, Zeestadstaal, Agros, Haprotech, Sportservice, Stichting de Kinderopvang en het Regionaal Meldpunt- en Coördinatie punt Den Helder (RMC). Daarnaast is er een workshop empowerment en kan in een fotohoek  een professionele foto gemaakt  worden om bij het cv te  voegen.  Verder zijn er 19 leerlingen van de school Schakel aan Zee die tijdens de participatiemarkt mensen helpen met vertalen en begeleiden naar de diverse organisaties. 

Werkervaringsplaatsen
Wethouder Sociaal Domein Pieter Kos is blij met de medewerking van de Helderse organisaties op de participatiemarkt: “Het is belangrijk dat vanuit de samenleving meer betrokkenheid komt met vergunninghouders. Zodat zij beter deel uit kunnen maken van onze stad. Fantastisch ook dat er bedrijven zijn die werkervaringsplaatsen aanbieden. Dat mogen er wat mij betreft nog meer worden. Als gemeente richten we ook een aantal werkervaringsplaatsen in. Zo is Ibrahim inmiddels aan de slag bij ons Administratie Centrum.”  

De participatiemarkt voor vergunninghouders start om 13.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Zij hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen.