DEN HELDER - Sinds vorige week is op alle werkdagen een extra veegploeg in touw om zwerfplastic op te ruimen. Ze zijn dan vooral actief in de buurt van de ‘plastic ophaalroute’ van de HVC-inzamelwagen. Zelf zwerfafval melden mag natuurlijk ook. Dat kan op drie manieren: via de ‘app’ Makkelijk Melden, via www.denhelder.nl/melden en telefonisch tel. 140223.

Voorkom het zwerfplastic zoveel mogelijk door pas op de ophaaldag de plastic inzamelzakken aan de straat te zetten en géén etensresten in de verpakkingen te laten zitten of los in de zak te doen.