DEN HLEDER - De zeven partijen die samen de nieuwe coalitie in Den Helder vormen (Beter voor Den Helder, CDA, VVD, Stadspartij, PvdA, Seniorenpartij en ChristenUnie) presenteren woensdagavond 27 juni officieel hun coalitieakkoord aan de media.

De fractievoorzitters van de coalitiepartijen zullen dit ‘Helders Akkoord’ daarna ondertekenen. Jullie zijn daarbij van harte welkom. Op informele wijze kunnen jullie vervolgens nader kennismaken met de beoogde nieuwe wethouders. De bijgaande foto’s kunnen jullie gebruiken voor publicatie.

De bijeenkomst is in de KeyKeg foyer van theater De Kampanje en begint om 19.00 uur. Vanaf 18.45 uur kunnen jullie daar alvast het akkoord inzien.