DEN HELDER - Het Vinkenterrein is klaar voor een nieuwe toekomst. Verschillende initiatiefnemers hebben de gemeente al benaderd met uiteenlopende ideeën. Woensdag 6 december 2017 worden alle bekende initiatieven gepresenteerd; maar ook de tot nu toe ons niet bekende ideeën mogen deze avond worden toegelicht. Dus: heeft u een idee voor het terrein, dan is nú het moment om dat kenbaar te maken.

De gemeente wil op het Vinkenterrein ruimte bieden voor maatschappelijke initiatieven. Verschillende ideeën zijn al bekend. Denk aan de realisatie van een molen, het bouwen van (duurzame) woningen, het maken van een heemtuin en nog meer. Ook zijn er in het verleden diverse verzoeken gedaan door bewoners, bijvoorbeeld over het vergroten van tuinen. Wellicht heeft u zelf nog een nieuw initiatief bedacht. Of is er een initiatief dat u juist helemaal niet ziet zitten.

Op de bijeenkomst van 6 december is het de bedoeling dat alle bekende en (nog) onbekende initiatieven worden gepresenteerd. Daarbij zijn de betrokken wethouders Odd Wagner en Lolke Kuipers aanwezig én de andere initiatiefnemers, omwonenden en belangstellenden. De gemeente neemt op 6 december alle initiatieven in ontvangst en komt daarna binnen enkele maanden met een plan van aanpak voor het Vinkenterrein.

Heeft u een plan voor het Vinkenterrein, dan is nú het moment om dat kenbaar te maken. Meld u als initiatiefnemer aan bij de heer Eduard Schelfaut via e.schelfaut@denhelder.nl. Wanneer u liever geen presentatie geeft, maar wel een initiatief heeft, kunt u dat ook per mail melden. Wij nemen dan contact met u op.

Datum: Woensdag 6 december 2017
Tijd: 17.15 tot 19.15 uur
Locatie: Bibliotheek (Keizersgracht 94)