DEN HELDER - De Helderse Bas Wijnen (43) ontving vorige week uit handen van burgemeester Schuiling de bronzen reddingsmedaille. Hij redde vorig jaar augustus een zwemmer uit zee. De redding is door ‘De Maatschappij tot Redding van Drenkelingen’ bekroond wegens getoonde bijzondere verdiensten bij de redding van iemand die in levensgevaar verkeerde.

Bas Wijnen, wijkagent in Alkmaar, was die bewuste avond in zijn vrije tijd op het strand in Den Helder. Hij zag een man in zee die in een mui terechtgekomen was en niet meer op eigen kracht terug kon zwemmen. Hij waarschuwde omstanders, rende het water in en het lukte hem om de man uit zee te halen.

De Maatschappij tot Redding van Drenkelingen stelt zich sinds haar oprichting in 1767 onder andere ten doel personen te eren die anderen hebben gered van een mogelijke verdrinking.