DEN HELDER - Sinds een aantal jaren kunnen inwoners uit de Wmo doelgroep (en ook mensen die niet in de Wmo doelgroep zitten maar tijdelijk in een lastige situatie verkeren) gebruik maken van de regeling huishoudelijke hulp toelage.

Wanneer tijdelijk extra inzet van huishoudelijke hulp nodig is kan dit worden aangevraagd bij een zorgaanbieder. De kosten zijn € 5,00 per uur. Gedurende een periode van maximaal 12 weken met een totaal van 36 uur.

In het afgelopen jaar is er regelmatig een beroep gedaan op deze vorm van tijdelijke ondersteuning. De hulp is snel inzetbaar en eenvoudig aan te vragen bij één van de onderstaande zorgaanbieders. Vaak wordt deze hulp ingezet als iemand uit het ziekenhuis komt en thuis de draad weer op moet pakken. Omdat deze regeling HHT voorziet in een behoefte heeft de gemeente besloten om de regeling voort te zetten.

Wanneer kan extra huishoudelijke hulp worden aangevraagd?

De aanvrager c.q. gebruiker behoort tot de Wmo doelgroep en/of er is sprake van één van de volgende situaties:

 • mantelzorgers die ondersteuning nodig hebben of behoefte hebben aan respijtzorg omdat er sprake is van een reëel risico van overbelasting;
 • (alleenstaande) ouders van gezinnen met veel problemen die kunnen worden ontlast door enkele uren per week huishoudelijke hulp;
 • inwoners die na een opname in het ziekenhuis, na een val of na een ander incident, tijdelijk behoefte hebben aan (extra) hulp bij het huishouden, zonder dat zij aanspraak willen of kunnen maken op een formele indicatie.

Ook een voorwaarde is dat de aanvrager bij de gemeente Den Helder staat ingeschreven als inwoner.

Hoe aanmelden?

De aanvrager meldt zich bij één van de volgende zorgaanbieders:

 • - Vrijwaard: contactpersoon mw. Jill Kabel

tel. 0223 680824, e-mailadres: j.kabel@vrijwaard.nl

 • - M.I.E.P.: contactpersoon mw. A.van Dongen

e-mailadres: miep@kosterco.nl

tel. 0111 410009

 • - Tzorg

e-mailadres: astrid.gort@tzorg.nl

 • - Hulp in huis: contactpersoon mw. A. van der Lelie

e-mailadres: info@hulpinhuis.eu

tel. 0316 341051 of 0316 342006

 • - Altijd Zorg Aanwezig: contactpersoon mw. R.de Vries

e-mailadres: r.devries@altijdzorgaanwezig.nl

tel. 0223 717777

 • - Zorgkompas: contactpersonen mw.J.Mulder en mw. S.Smit

e-mailadres: noordholland@zorgkompas.net

tel. 0517 431231

 • - De Nieuwe Zorg Thuis

e-mailadres: steven@dnzt.nl

tel. 085-0239043

 • - ’s Heeren Loo

e-mailadres: miriam.steegers@sheerenloo.nl

 • - Alphatrots

e-mailadres: berend@alphatrots.nl

Werkwijze

De zorgaanbieders nemen de aanvraag in behandeling, voeren een toelatingsprocedure uit en beoordelen of de aanvrager in aanmerking komt voor deze vorm van huishoudelijke hulp.

De zorgaanbieders maken zelf betalingsafspraken met de aanvrager.