DEN HELDER - In opdracht van de gemeente Den Helder worden er door ons bedrijf rioolrenovatiewerkzaamheden uitgevoerd aan de Patrijzenstraat. Door onvoorziene omstandigheden zijn eerdere werkzaamheden gestaakt. Deze resterende werkzaamheden worden uitgevoerd op 2 t/m 3 februari 2017. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden zijn wij genoodzaakt om bepaalde weggedeeltes en inritten af te sluiten. De afsluiting betreft de Patrijzenstraat tussen huisnummer 14 t/m 22. Hierbij is ook een parkeerverbod van toepassing, binnenkort worden borden geplaatst en tijdens de werkzaamheden zal een omleidingsroute van toepassing zijn. Wij verzoeken u vriendelijk om hier rekening mee te houden.

De riolering wordt vernieuwd met de ‘kousmethode’ waarbij de straat niet of beperkt wordt opengebroken. De overlast voor de omwoners wordt hiermee tot een minimum beperkt. Wij maken gebruik van stoom met luchtdruk, hierdoor is het mogelijk dat enige dampvorming kan ontstaan ter plaatse van de inspectieputten in de rijbaan. De werkzaamheden vinden plaats tussen 7:00 en 19:00 uur

Wij vragen u om tijdens de afsluiting uw rioolaansluiting zo weinig mogelijk te gebruiken. U heeft wel enige reserveruimte in uw rioolaansluiting en kunt dus gewoon naar het toilet en kort douchen. Wij verzoeken u het watergebruik zoveel mogelijk te beperken en geen gebruik te maken van het bad, was- en vaatwasmachine en andere apparaten.

Wij vertrouwen op uw medewerking en zullen ons uiterste best doen om het ongemak tot een minimum te beperken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marco van der Vliet op telefoonnummer 06 22568030

Met vriendelijke groet,
Insituform ® Rioolrenovatietechnieken bv

Marco van der Vliet
Uitvoerder