DEN HELDER - Sinds 27 februari is het ophalen van het huishoudelijk afval gewijzigd. Hierbij wordt op andere dagen dan men gewoon was het afval opgehaald. Dat is voor iedereen even wennen. De handhavers blijven er echter op toezien dat de regels, met betrekking tot de achtergebleven rolcontainers, worden nageleefd. 

Proef
Om het straatbeeld te verbeteren en vanwege de overlast van rolcontainers in de wijk De Schooten is, in de eerste helft van 2016, een proef gestart. De proef hield in dat iedere rolemmer, die na de ophaaldag nog langs de weg stond, verwijderd werd. Deze proef sloeg goed aan.

Controle
Na een controlemeting door de gemeentelijke handhavers eind oktober vorig jaar, bleek echter dat er toch weer veel rolcontainers bleven staan in een deel van De Schooten. Het ging hierbij voornamelijk om de grijze bak. Daarom is opnieuw actiever hiertegen opgetreden. Het resultaat van deze aanpak is dat het aantal grijze containers, dat langs de weg bleef staan, duidelijk verminderde.  

Rolcontainer weggehaald. Wat nu?
Wie zijn rolcontainer terug wil, moet zich wenden tot de politie. Na registratie en het invullen van een formulier van de HVC kan er een nieuwe rolcontainer worden aangevraagd. Voor een nieuwe container worden nog geen kosten in rekening gebracht door de HVC.