DEN HELDER - De vier Noordkopgemeenten, het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en drinkwaterbedrijf PWN ondertekenden 5 juli 2017 gezamenlijk de Intentieverklaring Ruimtelijke Adaptatie. Hiermee onderstrepen zij dat de overheden in de Noordkop het aanpakken van de grote watervraagstukken in het stedelijk gebied serieus nemen.  

De partijen zoeken samen oplossingen om de bebouwde omgeving zó in te richten dat de klimaatverandering minder negatieve gevolgen zal hebben. Odd Wagner, voorzitter van het bestuur Samenwerking Afvalwaterketen Noordkop; “Samenwerking biedt kansen die benut kunnen worden door slim te investeren, te realiseren en te beheren, ook voor ondernemers en innovatie.”  Uiterlijk in 2020 zal het klimaatbestendig en water robuust inrichten van het stedelijk gebied in de beleidsplannen in de Noordkop een integraal onderdeel zijn en ook opgenomen zijn in de uitvoeringsprogramma’s. In 2050 zal de stedelijke omgeving in de Noordkop zo ingericht zijn dat, bij heftige neerslag en perioden van droogte, schade en negatieve gevolgen (waar redelijkerwijs mogelijk) worden voorkomen aan bijvoorbeeld gebouwen, hoofdwegen, gezondheid, waterkwaliteit en funderingen.

In 2014 werd de algemene Intentieverklaring Ruimtelijke Adaptatie opgesteld die inmiddels door ruim 100 partijen is ondertekend. Deze partijen, die met elkaar ongeveer 10.000 organisaties vertegenwoordigen, gaan voor de periode 2015 tot 2020 een inspanningsverplichting aan en spreken de bereidheid uit om samen te werken en uitvoeringsafspraken rondom dit thema te maken.

Samenwerking  De klimaatverandering resulteert in een stijgende zeespiegel, extremere buien en een toename van perioden met droogte. Dat heeft gevolgen voor de economie en de gezondheid van ons allemaal. De gemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen, het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en PWN willen samen met bewoners, bedrijven, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties en land- en tuinbouworganisaties tot oplossingen komen. Voorzitter Wagner: “Samen kom je tot betere oplossingen en kun je meer problemen in één keer aanpakken. Dat vraagt wel om bewustwording bij alle partijen. Ook hiermee gaan wij aan de slag; we gaan in gesprek.”

We zijn al bezig … Om bijvoorbeeld extreme buien op te kunnen vangen, moet het regenwater zo veel mogelijk vast worden houden of tijdelijk opgeslagen op plekken waar het geen schade kan aanrichten. Dat betekent bijvoorbeeld dat tuinen en de openbare ruimte, water tijdelijk moeten kunnen bergen door voldoende groen en laagtes aan te brengen. Bij nieuwe projecten moet het bouwpeil zo gekozen worden dat water nooit de woningen in kan stromen. Gelukkig zijn er al diverse wijken in de Noordkop waar bij met de inrichting rekening wordt gehouden met de klimaatveranderingen. Zo is Texel begonnen met een pilot voor een nieuwe wijk ‘Den Burg-Oost’ en Den Helder met de wijken ‘Nieuw Den Helder’ en Boatex. Schagen is bezig een nieuwe school te bouwen die voorbereid is op het toekomstige klimaat.