DEN HELDER - Op vrijdag 15 december kunt u tot 16.00 uur terecht bij de servicebalie in het stadhuis.

De balie sluit een uur eerder in verband met de kerstviering voor het gemeentepersoneel.