DEN HELDER - Het aantal mensen met dementie in de Kop van Noord-Holland is groeiend. Deze mensen en hun naasten hebben zorg en ondersteuning nodig. Niet alleen van professionals en mantelzorgers, maar ook van de omgeving.

De gemeente organiseert speciaal voor Helderse verenigingen een bijeenkomst over dementie. Bent u geen lid van een vereniging maar wel geïnteresseerd? Ook dan bent u welkom. De bijeenkomst is op dinsdag 14 november in de raadzaal van het stadhuis en begint om 19.00 uur.

Vooraf aanmelden is nodig.

Tijdens de bijeenkomst willen we met u verkennen wat u/ uw vereniging kan betekenen voor mensen met dementie. U verwerft er kennis over het ziektebeeld dementie en hoe u kunt omgaan met mensen met dementie.

Den Helder is rijk aan verenigingen. Zij spelen een belangrijke rol in het leven van veel (oudere) bewoners. Dan helpt het dat vrijwilligers en/of bestuurders van deze verenigingen weten hoe zij kunnen bijdragen aan het goed begeleiden van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Zodat zij zolang mogelijk en met plezier in hun vertrouwde programma en omgeving kunnen blijven meedraaien.

De informatiebijeenkomst staat onder leiding van Geriant, de expert op het terrein van dementie. U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst bij mevrouw Platenburg van de afdeling Sociaal Domein, e-mailadres: l.platenburg@denhelder.nl of telefonisch op dinsdag-, woensdag- of donderdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur via 0223-671218.