DEN HELDER - Op 4 oktober heeft er een bewonersavond plaatsgevonden in het kader van de ‘visie van Galenbuurt’. Tijdens die avond zijn er ideeën besproken om het plein aan te passen. Twee grote wensen kwamen naar voren: de speeltuin verplaatsen en meer parkeerplaatsen aanleggen.

Speeltuin
De speeltuin wordt voor eind maart weggehaald omdat de speeltuin te dicht bij een woning staat. Er wordt nog bekeken waar de speeltuin terug kan komen. Het is de wens van de gemeente en van de omwonenden om de speeltuin terug te laten komen aan de Van Speykstraat.

Parkeerplaatsen
Op de locatie van de huidige speeltuin zullen voor eind maart 4 nieuwe parkeerplaatsen worden aangelegd. De gemeente is nog aan het bekijken hoe er meer parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden aan de van Speykstraat. Tijdens de bewonersavond is door een bewoner een plan gepresenteerd waar de speeltuin weer terug kan komen en waarin meer parkeerplaatsen kunnen worden aangelegd. Een ruime meerderheid van de aanwezigen kon zich in het plan vinden. Dit plan wordt nader uitgewerkt. Financieel gezien wordt het nog een grote uitdaging. Zodra er meer bekend is wordt een informatieavond georganiseerd om er met u over van gedachten te wisselen.