DEN HELDER - Hieronder vindt u het stadsgedicht van deze week:

was ik een nijverige boer…..
dan liep ik, kloek geschouderd
op ‘t vroege uur over omgeploegde velden
ik zaaide met breed armgebaar
mijn sleetse lijf terloops verouderd

was ik een gezeglijk burger…..
had ik onderdak in d’ommuurde stad
behoedde mij, sloot de wereld buiten
in gesteven goed en gebonden regels
stond ik, strak ingesnoerd, met ongemak

behoorde ik tot vreemde buitenlui…..
bracht ik ongewisse waren aan de man
met dubieuze handel in mijn zware mars
aan d’horizon mijn vrijheid, ‘k bleef niet lang
steeds de drang, te gaan

ik wandel

verlaat het dorp, de kerk in ‘t hart
schilderende wolken boven hoekige daken
de poorten van de hoge, stenen stadswal sluiten

naar vage verten voor ‘n nieuwe start
voel de koele wind op mijn verweerde kaken
benijdt de burger niet, ben liever buiten….buiten.