DEN HELDER - Twee bruggen in de Napoleonroute zijn onlangs vervangen. Waren ze eerst van hout, nu liggen er twee kunststof bruggen die weer jaren mee kunnen. Voor alle bruggen (92), duikers (50) en tunnels/viaducten (9) in Den Helder is een onderhoudsprogramma opgesteld. Zo zorgen we dat alle bruggen, duikers en viaducten veilig gebruikt kunnen worden.

Regelmatig inspecteren we de onderhoudsstraat van bovengenoemde ‘kunstwerken’. Daaronder valt ook het uitvoeren van voldoende inspecties en het inzichtelijk maken van de constructieve staat van de bruggen.

Werk aan bruggen in 2016

In het afgelopen jaar zijn in totaal 61 bruggen gereinigd. Bij een aantal bruggen is extra onderhoudswerk verricht zoals betonreparaties, extra voegwerk bij de brug Beatrixstraat en het vervangen/conserveren van de leuningen van de bruggen Beatrixstraat en Doorzwin.

Verder heeft een aantal bruggen een nieuwe slijtlaag gekregen (zoals de brug verlengde Fabrieksgracht en brug Nieuwstraat) en zijn brugdelen vervangen. En in 2016 zijn dus twee houten bruggen in de Napoleonroute vervangen door kunststof bruggen. Zo kunnen deze bruggen weer jaren mee zonder dat der veel moet worden onderhouden.

Wat doen in 2017?

Er is een meerjarenprogramma voor de komende jaren opgesteld. De geïnspecteerde bruggen hebben gemiddeld gezien een redelijke tot goede staat van onderhoud. Toch zal in 2017 een check up nodig zijn om te bepalen welke verkeersklasse over de bruggen mogen rijden. In 2017 laten we de bruggen controleren waar zwaarder verkeer over rijdt. Ook een aantal houten bruggen wordt geïnspecteerd omdat daar de onderhoudsdiensten over rijden.

Verder krijgt een aantal bruggen in/bij Kruiszwin een extra onderhoudsbeurt. Daarnaast gaan we door met het reinigen van bruggen en waar nodig ook het vervangen van brugdelen.