DEN HELDER - De maximale parkeerduur in de blauwe zones in het centrum van Den Helder gaat naar vijf uur.  Het college heeft geluisterd naar bezwaren van ondernemers uit de binnenstad. Zij vinden de huidige twee uur te kort voor een aantrekkelijk bezoek aan het centrum. Iets waar het invoeren van gratis parkeren juist voor bedoeld is. Voor het college is de economische ontwikkeling van de binnenstad van Den Helder een belangrijk speerpunt. Officieel kan de nieuwe parkeerduur 1 mei pas in gaan. Tot die tijd gaat de gemeente coulant om met handhaving op de parkeerduur. Op het ontbreken van een blauwe parkeerschijf en foutparkeren wordt wél streng gelet. 

In het centrum van Den Helder is eind vorig jaar gratis parkeren ingevoerd om bezoek aan de winkels en horeca in het stadshart te bevorderen. Om de doorstroom van auto’s te bevorderen zijn op 1 maart in en rond het centrum blauwe zones ingesteld. In deze zone mag overdag niet langer worden geparkeerd dan twee uur. 

Tegen dit besluit zijn bezwaren ingediend door met name ondernemers uit de binnenstad en hun Belangenorganisaties. Het college heeft overleg gevoerd met de belangenorganisaties van de ondernemers en heeft zich gevoelig getoond voor de argumenten die zijn aangevoerd. Zij heeft daarom besloten om de maximale parkeerduur te verruimen naar vijf uur.  

Om deze wijziging mogelijk te maken, moet van de wet een nieuw verkeersbesluit worden genomen. Dit zal binnenkort worden gepubliceerd en belanghebbenden kunnen hiertegen gedurende zes weken eventueel bezwaar indienen. Vanaf 1 mei 2017 zal de nieuwe maximale parkeerduur een feit zijn. Tot die tijd geldt de parkeerduur van twee uur, maar gaat de gemeente coulant om met handhaving op de parkeerduur.  

Het invoeren van gratis parkeren is een proef. Voor de zomer van 2018 wordt de maatregel geëvalueerd.