DEN HELDER - Maandag 10 juli kunt u VIP gast zijn van de gemeenteraad. Enkele raadsleden en de griffier zorgen voor uw ontvangst. Tijdens een heerlijke broodmaaltijd krijgt u uitleg over de werkwijze van de raad en de agenda van de raadsvergadering. Het is een informele bijeenkomst dus u kunt tussendoor al uw vragen stellen. Er volgt een korte 'meet and greet' met de burgemeester en daarna woont u de raadsvergadering bij. Na afloop is er gelegenheid om met een drankje even na te praten met de andere raadsleden in ons bedrijfsrestaurant. Wij horen dan graag hoe u de avond heeft ervaren.

De raadsleden stellen het erg op prijs wanneer u belangstelling toont. En zij gebruiken uw ervaringen en commentaar weer om de lokale politiek aantrekkelijker te maken.U kunt u als VIP gast aanmelden bij de raadsgriffie, via e-mail: griffie@denhelder.nl of telefonisch via nummer 678107.