DEN HELDER - Zojuist maakte de rechtbank in Alkmaar bekend dat de gemeente Den Helder onvoldoende heeft aangetoond dat de heer Scholte ons voormalige postkantoor in het stadshart moet verlaten.

Het kort geding was door de gemeente aangespannen om het pand snel te kunnen verkopen en op te knappen. De rechter vindt onduidelijk welk type overeenkomst de heer Scholte heeft én dat dit in een kort gedingprocedure niet kan worden aangetoond. Door deze onduidelijkheid is de rechter van mening dat de overeenkomsten mogelijk niet juist zijn opgezegd, waardoor de vordering in kort geding is afgewezen. Namens de heer Scholte is de suggestie gedaan om weer opnieuw in gesprek met elkaar te komen. In de komende tijd bepalen we wat onze volgende stappen gaan worden. De gewenste stip aan de horizon blijft in ieder geval: een kwalitatief hoogwaardige invulling van dit pand in dit deel van het stadshart.