DEN HELDER - Op 14 december 2016 heeft u onder verwijzing naar artikel 39 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over de problemen van treinreizigers, vanuit en naar Den Helder: 

 

1. Klopt het dat indien er vertraging is van meer dan 7 minuten de NS werkelijk besluit de trein maar tot Anna Paulowna of Schagen te laten rijden en daar te keren?
2. Klopt het dat reizigers naar Den Helder-Zuid en Den Helder dan uit moeten stappen en de volgende trein moeten pakken?
3. Klopt het dat dit tot gevolg heeft dat de trein die niet in Den Helder is aangekomen daar dus ook niet kan vertrekken en hierdoor dus ook een trein uitvalt vanuit Den Helder?
4. Klopt het dat de NS de reizigers met als vertrekpunt of eindbestemming Den Helder als "een relatief kleine groep" ziet en deze liever laat wachten dan dat reizigers op het traject Nijmegen vertraging oplopen?
5. Klopt het dat de NS geen alternatieve vervoersmogelijkheden aanbiedt zoals bussen en taxi’s?
6. Is het college bereid om met de NS in contact te treden en met treinreizigersorganisatie Rover zich hard te maken om een oplossing te vinden, om deze onverkwikkelijke gang van zaken terug te draaien, zodat Den Helder een optimaal functionerend NS station is en blijft? 

De vragen worden als volgt beantwoord

‘Als de Intercity vanuit Nijmegen naar Den Helder vertraging had, reed deze de eerste dagen meerdere malen niet verder dan Anna Paulowna. Dit om vertraging op de terugweg te voorkomen. Dit gaf voor reizigers van en naar Den Helder overlast. NS heeft daarom besloten maatregelen te nemen. Met ingang van vrijdag 16 december 2016 staat er een reservetreinstel in Den Helder. Hierdoor is het vaker mogelijk een vertraagde trein door te rijden naar Den Helder en toch op tijd weer richting Nijmegen te vertrekken. Ook onderzoekt NS of het mogelijk is om het keren bij Anna Paulowna pas te doen bij grotere vertragingen dan tot nu toe gebeurde. De komende tijd zal NS wat betreft de treindienst rond Den Helder de vinger aan de pols houden’ (citaat persbericht NS 16 december 2016).